STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120531 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THALINDA 01/2024/PL-TLD Còn hiệu lực
10/04/2024

120532 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA SINH BM 01/PL-BM/24 Còn hiệu lực
17/04/2024

120533 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC MPH 01-24/PL-MPH Còn hiệu lực
06/05/2024

120534 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MEDICINES 01/PL-MDC/22 Còn hiệu lực
08/05/2024

120535 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TCT 01/2024/PL-TCT Còn hiệu lực
01/06/2024

120536 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 42-2022/VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

120537 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 43-2022/VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

120538 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 42-2022/ VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

120539 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NK DƯỢC PHẨM MEDICARE-ÚC 01/2024/PL-MDCU Còn hiệu lực
20/06/2024

120540 Xịt mũi FREE NOSE ANTIALLERGY 20ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018624 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACM VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019