STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120601 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM 01/2024/BPL-DR Còn hiệu lực
15/07/2024

120602 Xịt họng keo ong Élo- Polis TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25521CN/190000014/PCBPL-BYT Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Còn hiệu lực
05/05/2021

120603 Xịt họng keo ong Natupolis TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/05/2021

120604 Xịt họng keo ong ABIPOLIS Kids TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 07/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

120605 Xịt họng keo ong BeeGluze TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0785PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM Còn hiệu lực
22/11/2021

120606 XỊT HỌNG KEO ONG CÂY LƯỢC VÀNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 199/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SUNSHINE VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2021

120607 XỊT HỌNG KEO ONG DR.Seavital TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SEAVITAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

120608 Xịt Họng Keo Ong Húng Chanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICAMENT ÁNH DƯƠNG 01/2022/PL-ADS Còn hiệu lực
19/04/2022

120609 Xịt họng keo ong Nam Việt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1277/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
03/08/2021

120610 XỊT HỌNG KEO ONG NANO BẠC TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 22821/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
15/12/2021