STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120631 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HASAKI 01/2024/PL-HASAKI Còn hiệu lực
25/06/2024

120632 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEGAFARM 02/24/MGF_PL Còn hiệu lực
19/07/2024

120633 Xịt mũi họng CatTuong 5.0 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72121CN/190000014/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty Cổ Phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
26/09/2021

120634 XỊT MŨI HỌNG DR. XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 24/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Sao Thái Dương Còn hiệu lực
15/01/2021

120635 Xịt mũi họng HQ HITMA TRISAT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0750PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
01/09/2021

120636 Xịt mũi họng HQ Hitma trisat baby kids TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88821CN/190000014/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty Cổ Phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
29/12/2021

120637 Xịt mũi họng HQ-NANOPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 23021CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/04/2021

120638 XỊT MŨI HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 10621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO Còn hiệu lực
01/09/2021

120639 XỊT MŨI HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 782/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/10/2021

120640 XỊT MŨI HỌNG LỢI KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 781/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE Còn hiệu lực
19/10/2021