STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120651 Xịt mũi họng Triệu Gia TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3072-64 PL-TTDV HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN TRIỆU GIA Còn hiệu lực
15/02/2020

120652 Xịt mũi họng Well care TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 744/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh Còn hiệu lực
06/10/2021

120653 Xịt mũi húng chanh nano bạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AC8 02/2022/PL-AC8 Còn hiệu lực
13/04/2022

120654 Xịt mũi húng chanh nano bạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC 03/2022/PL-HM Còn hiệu lực
25/04/2022

120655 Xịt mũi IDC SPRAY NANO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24421/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
22/12/2021

120656 Xịt mũi IDC SPRAY NANO BABY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24521/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
22/12/2021

120657 Xịt mũi Ipadin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 24/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

120658 Xịt mũi JAPONI SHARK TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4015-6 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI Còn hiệu lực
09/10/2021

120659 XỊT MŨI KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA 01/2022/PL- MEDIFA Còn hiệu lực
24/02/2022

120660 Xịt mũi keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINFACO 01/2022/PL-VINFACO Còn hiệu lực
04/07/2022