STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120661 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BLACKWELL 02/2023/PL-BLACKWELL Còn hiệu lực
04/05/2023

120662 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC QUỐC TẾ NATURAL LIFE 01/2023/PL-NATULIFE Còn hiệu lực
19/05/2023

120663 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 02/2022/PLA-FOXS_USA Còn hiệu lực
26/05/2023

120664 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIKA PHARMA 01/2023/PL-BIKA Còn hiệu lực
11/07/2023

120665 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA 01/2023/PL-LOUIS Còn hiệu lực
11/07/2023

120666 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA 02/2023/PL-LOUIS Còn hiệu lực
11/07/2023

120667 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 01/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

120668 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 05/2023/PL-FAMAX Còn hiệu lực
24/07/2023

120669 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 02/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
28/07/2023

120670 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BROPHARM 01/2023/PL-BROPHARM Còn hiệu lực
02/08/2023