STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120671 Xịt Tieutri TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI CÁT 01/2022/PL-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2022

120672 Xịt vệ sinh hàm giả TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 513.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
01/10/2020

120673 XỊT VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 10921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Còn hiệu lực
06/09/2021

120674 XỊT VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Còn hiệu lực
06/09/2021

120675 XỊT VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR 02-VP/PL/24 Còn hiệu lực
21/03/2024

120676 Xịt vệ sinh mũi bạc Nano Spay baby TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 427/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH Còn hiệu lực
12/06/2020

120677 XỊT VỆ SINH MŨI BUBUKIDS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 02/2024/BPL -DAP/2024 Còn hiệu lực
20/06/2024

120678 XỊT VỆ SINH MŨI CLEANDAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 01/2024/BPL -DAP/2024 Còn hiệu lực
08/05/2024

120679 XỊT VỆ SINH MŨI ÍCH NHI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC 01/2023 Còn hiệu lực
05/01/2024

120680 XỊT VỆ SINH MŨI ÍCH NHI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC 02/2023 Còn hiệu lực
05/01/2024