STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120691 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CEO VIỆT 02/2024/PL-CEOVIET Còn hiệu lực
23/04/2024

120692 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THALINDA 01/2024/PL-TLD Còn hiệu lực
10/04/2024

120693 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA SINH BM 01/PL-BM/24 Còn hiệu lực
17/04/2024

120694 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC MPH 01-24/PL-MPH Còn hiệu lực
06/05/2024

120695 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MEDICINES 01/PL-MDC/22 Còn hiệu lực
08/05/2024

120696 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TCT 01/2024/PL-TCT Còn hiệu lực
01/06/2024

120697 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 42-2022/VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

120698 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 43-2022/VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

120699 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 42-2022/ VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

120700 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NK DƯỢC PHẨM MEDICARE-ÚC 01/2024/PL-MDCU Còn hiệu lực
20/06/2024