STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120701 Xịt mũi FREE NOSE ANTIALLERGY 20ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018624 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACM VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

120702 Xịt mũi FREE NOSE PROPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018624 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACM VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

120703 Xịt mũi - họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 543/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY Còn hiệu lực
05/08/2021

120704 XỊT MŨI - HỌNG - XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN VIỆT Còn hiệu lực
10/09/2021

120705 Xịt Mũi - Xoang Nhất An TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 924/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CỔ PHƯƠNG HƯƠNG MỘC AN Còn hiệu lực
16/06/2021

120706 Xịt mũi AGSINUS DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0760PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
02/11/2021

120707 Xịt mũi Allergicum MED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 503/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN PHẨM SINH HỌC NUTRI-PAX Còn hiệu lực
10/08/2019

120708 XỊT MŨI ANTIVIR ROYAL BEE TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/07/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

120709 XỊT MŨI ASIN CORONA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 976/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM Còn hiệu lực
21/12/2021

120710 XỊT MŨI BẢO TÍN XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 161/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/04/2021