STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120711 Xốp cầm máu gelatin các cỡ, tự tiêu, tiệt trùng (AbGel) (Vật liệu cầm máu các loại) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 01/HDM/2022/PL Đã thu hồi
15/03/2022

120712 Xốp cầm máu gelatin tiệt trùng, tự tiêu CUTANPLAST STANDARD (Vật liệu cầm máu) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2485A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2022

120713 Xốp cầm máu gelatin tự tiêu vô trùng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 422/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

120714 Xốp cầm máu không tiêu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018046 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
21/12/2019

120715 Xốp cầm máu không tiêu Chitosan TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN 02/2023/CBPLHS Còn hiệu lực
08/08/2023

120716 Xốp cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLIPHARM VIỆT NAM 05/2023/QĐ-PL Còn hiệu lực
10/02/2023

120717 Xốp cầm máu phủ kháng sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ 007/PL-APM Còn hiệu lực
18/03/2024

120718 Xốp cầm máu SMI SPON TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018245 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NGUYÊN Còn hiệu lực
24/08/2019

120719 Xốp cầm máu tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2751A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

120720 Xốp cầm máu tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2754A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022