STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120721 Xịt mũi họng Nano bạc CALIUSA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 85721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CALI USA Còn hiệu lực
29/12/2021

120722 Xịt mũi họng NASAMAX 500 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72121CN/190000014/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty Cổ Phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
26/09/2021

120723 Xịt mũi họng Nasofa Spray TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIDAPHA Còn hiệu lực
08/10/2021

120724 Xịt mũi họng Nasofa Spray TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIDAPHA Còn hiệu lực
22/10/2021

120725 Xịt mũi họng Organic PH1000 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 743/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Phú Hưng Còn hiệu lực
06/10/2021

120726 Xịt mũi họng Thái Dương TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM 45/2023/STD-CV Còn hiệu lực
11/05/2023

120727 Xịt Mũi Họng Thảo Mộc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2202A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMINA Còn hiệu lực
20/11/2021

120728 Xịt mũi họng Triệu Gia TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3072-64 PL-TTDV HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN TRIỆU GIA Còn hiệu lực
15/02/2020

120729 Xịt mũi họng Well care TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 744/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh Còn hiệu lực
06/10/2021

120730 Xịt mũi húng chanh nano bạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AC8 02/2022/PL-AC8 Còn hiệu lực
13/04/2022