STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120731 Xịt mũi húng chanh nano bạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC 03/2022/PL-HM Còn hiệu lực
25/04/2022

120732 Xịt mũi IDC SPRAY NANO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24421/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
22/12/2021

120733 Xịt mũi IDC SPRAY NANO BABY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24521/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
22/12/2021

120734 Xịt mũi Ipadin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 24/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

120735 Xịt mũi JAPONI SHARK TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4015-6 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI Còn hiệu lực
09/10/2021

120736 XỊT MŨI KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA 01/2022/PL- MEDIFA Còn hiệu lực
24/02/2022

120737 Xịt mũi keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINFACO 01/2022/PL-VINFACO Còn hiệu lực
04/07/2022

120738 XỊT MŨI KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FANECO 01:2023/PL-TTBYT Còn hiệu lực
30/06/2023

120739 XỊT MŨI KHÁNG KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 01/2022/PL Còn hiệu lực
24/02/2022

120740 XỊT MŨI MAXKONA SPRAY NANO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 23621/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
17/12/2021