STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120751 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TÂN DƯỢC PHÁT 01/2024/BPL-TDP Còn hiệu lực
14/06/2024

120752 Xịt răng miệng ORAVICINE TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CAO MAI 01/2022/CAOMAI/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2023

120753 Xịt răng miệng trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 03/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
21/02/2024

120754 Xịt râu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TECHPHARM VIỆT NAM 01/2024/PL-TECHP Đã thu hồi
03/05/2024

120755 Xịt rửa mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DOCTOR CARE Số: 01/2023/PL-DC Còn hiệu lực
02/10/2023

120756 Xịt rửa mũi xoang Nam Dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210399 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC Còn hiệu lực
23/06/2021

120757 XỊT RỬA TAI ACWAX PRO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU 04/2022/ANCHAU-CBPL Còn hiệu lực
26/10/2022

120758 Xịt Sạch Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

120759 Xịt Sạch Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

120760 Xịt sát khuẩn khoang miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 01/2022/PL-A/MR Còn hiệu lực
05/10/2022