STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120761 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/182 Còn hiệu lực
03/11/2022

120762 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 012022/TBYTVN Còn hiệu lực
11/11/2022

120763 XƯƠNG NHÂN TẠO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL 30112022_03/PLTTBYT_BA Còn hiệu lực
30/11/2022

120764 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA 001/28022023AP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

120765 Xương nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG 01-2023/MG Còn hiệu lực
23/03/2023

120766 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/194 Còn hiệu lực
30/05/2023

120767 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA 001/2024-AP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

120768 Xương nhân tạo (Bột xương nhân tạo); Xi măng xương (Xi măng sinh học kèm dung dịch pha) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/11.09/TM -170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/06/2019

120769 Xương nhân tạo Boncel-Os Dental TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1909/MERAT-2019 Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
21/09/2019

120770 Xương nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1048/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
10/03/2020