STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120771 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ADN 05/2023/PL-ADN Còn hiệu lực
20/05/2023

120772 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GINKGOMIN SỐNG Ý NGHĨA 01/2023/PL-GINKGOMIN Còn hiệu lực
03/01/2024

120773 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM GENPHARCO 01:2024/ PL-GENPHARCO Còn hiệu lực
11/03/2024

120774 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM 02/2024/PL-BIGFAM Còn hiệu lực
23/04/2024

120775 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TÂN DƯỢC PHÁT 01/2024/BPL-TDP Còn hiệu lực
14/06/2024

120776 Xịt răng miệng ORAVICINE TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CAO MAI 01/2022/CAOMAI/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2023

120777 Xịt răng miệng trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 03/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
21/02/2024

120778 Xịt râu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TECHPHARM VIỆT NAM 01/2024/PL-TECHP Đã thu hồi
03/05/2024

120779 Xịt rửa mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DOCTOR CARE Số: 01/2023/PL-DC Còn hiệu lực
02/10/2023

120780 Xịt rửa mũi xoang Nam Dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210399 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC Còn hiệu lực
23/06/2021