STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120801 XỐP TẠO DÁNG CHO TAY GIẢ DƯỚI KHUỶU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-001/PLTTBYT Đã thu hồi
26/07/2022

120802 XỐP TẠO DÁNG CHO TAY GIẢ DƯỚI KHUỶU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-002/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/07/2022

120803 Xốp vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI 01112023/ĐPL-PLTBYT Còn hiệu lực
05/07/2024

120804 Xpert MTB/ RIF kit of 50 tests TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 236-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Hội Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
31/10/2019

120805 Xử lý ảnh nội soi kèm Camera TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 2882019/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Minh Còn hiệu lực
29/08/2019

120806 Xử lý ảnh nội soi tích hợp nguồn sáng kèm Camera TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 2882019/170000116/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Minh Còn hiệu lực
29/08/2019

120807 Xử lý ảnh nội soi tích hợp nguồn sáng kèm Camera TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 2882019/170000116/PCBPL-BYT.. Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Minh Còn hiệu lực
29/08/2019

120808 Xương bánh chè hình vòm có xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-274-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
26/11/2019

120809 Xương cấy ghép nha khoa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 16/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

120810 Xương ghép dị chủng TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2309/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
25/09/2019