STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121431 Đầu côn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4078-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
23/12/2021

121432 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22001 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

121433 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM 01.22PL-HQVN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

121434 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023008PL/Getzbros Còn hiệu lực
19/04/2023

121435 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 83/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2023

121436 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 202-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/05/2023

121437 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2024001PL/Getzbros Còn hiệu lực
17/05/2024

121438 Đầu côn 100 - 1000µL có phin lọc (Tips HRC UNV 1000µl F 768C/8) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Còn hiệu lực
28/06/2021

121439 Đầu côn có màng lọc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181731/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
13/08/2021

121440 Đầu Côn (Pipette Tip) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2598 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN, Còn hiệu lực
25/07/2019