STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121661 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 455/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

121662 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 500/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

121663 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 500/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

121664 Đầu dò siêu âm sử dụng cho máy siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 42-PL-AL Còn hiệu lực
13/12/2023

121665 Đầu dò siêu âm thành mạch trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0623/DMED/BPL Còn hiệu lực
13/04/2023

121666 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018756 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
04/11/2019

121667 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

121668 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

121669 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-63/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

121670 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 20122023/PL-PV018 Còn hiệu lực
16/01/2024