STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121861 Đầu nối nhanh của các khẩu ra TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 182/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
21/09/2021

121862 Đầu nối nhanh của các khẩu ra khí y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 204-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
09/04/2020

121863 Đầu nối nhiều đường cho catheter tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 111/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/09/2020

121864 Đầu nối nhựa chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 42/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

121865 Đầu nối ống hút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 684/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2019

121866 Đầu nối ống thông tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1407 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Còn hiệu lực
08/10/2021

121867 Đầu nối ống thông tĩnh mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 130/VG-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
28/10/2020

121868 Đầu nối ống, ngõ ra TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 406.12-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Khải Anh Còn hiệu lực
23/09/2019

121869 Đầu nối ống, ngõ ra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0005/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHẢI ANH Còn hiệu lực
23/11/2020

121870 Đầu nối quả lọc hấp phụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 91/Baxter-2019/ 190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
08/06/2020