STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121871 Đầu nối quang TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4004-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
20/09/2021

121872 Đầu nối thẳng cho dây thở và bình tạo ẩm máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 102/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

121873 Đầu nối theo dõi áp lực xâm lấn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191263 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
25/10/2019

121874 Đầu nối Van peep TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0017.2024PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2024

121875 Đầu nối vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2024/PL-MPV Còn hiệu lực
09/04/2024

121876 Đầu nối đơn không kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL30/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2019

121877 Đầu nối, co nối của bộ dây thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200337 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
03/06/2020

121878 Đầu nối, ống dẫn hơi, bao đo huyết áp. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
10/05/2022

121879 Đầu ống chích nha khoa TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCPBL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
20/11/2019

121880 Đầu ống hút bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 36/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
16/11/2021