STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121891 Đệm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

121892 Đệm bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 190-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
18/04/2020

121893 Đệm bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 190-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
18/04/2020

121894 Đệm bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 242-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
18/04/2020

121895 Đệm bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 285-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
18/04/2020

121896 Đệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 23/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
11/06/2019

121897 Đệm chân không (Túi hơi chân không ) cho đầu, cổ, vai và thân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 02/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
29/06/2023

121898 Đệm chân không các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3704 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
04/06/2021

121899 Đệm chân không cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 30/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
25/04/2021

121900 Đệm chân không cố định vùng thân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 16/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/03/2021