STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121921 Đế cố định đầu nằm 1 bên MultiFix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 04/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121922 Đế cố định đầu nằm sấp MultiFix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 04/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121923 Đế cố định đầu nghiêng MultiFix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 04/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121924 Đế dán hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

121925 Đế dán hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 48/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

121926 Đế dán hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

121927 Đế dán túi hậu môn nhân tạo dạng lồi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 500.10/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
15/12/2023

121928 Đế dán túi hậu môn nhân tạo dạng phẳng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 500.10/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
15/12/2023

121929 Đế giữ giá mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

121930 Đế làm ấm khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0235/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
14/08/2021