STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122051 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 117.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Còn hiệu lực
05/05/2021

122052 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1475/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
18/08/2021

122053 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh, dạng giường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 438-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh Health Còn hiệu lực
20/08/2019

122054 Đèn chiếu vàng da hai mặt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 778- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ và dịch vụ y tế Còn hiệu lực
10/12/2020

122055 Đèn chiếu vàng da hai mặt - Double Side Phototherapy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 003/2023/MTTS-PL Còn hiệu lực
01/08/2023

122056 Đèn chiếu vàng da hai mặt xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT 03/2022/VĐ -TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

122057 Đèn chiếu vàng da một mặt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 778- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ và dịch vụ y tế Còn hiệu lực
10/12/2020

122058 Đèn chiếu vàng da một mặt - Overhead Phototherapy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 002/2023/MTTS-PL Còn hiệu lực
01/08/2023

122059 Đèn chiếu vàng da trẻ sơ sinh (Thiết bị điều trị bệnh vàng da trẻ sơ sinh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 240413/MP-BPL Còn hiệu lực
13/04/2024

122060 Đèn chiếu vàng da và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 584/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Còn hiệu lực
07/07/2020