STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122061 Đèn chiếu vàng da và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT 17062024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/06/2024

122062 Đèn chiếu vàng da. Gồm Bóng đèn chiếu vàng da, thân đèn chiếu vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 292017MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Đã thu hồi
05/06/2019

122063 Đèn chiếu điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-0000122/QRA Đã thu hồi
25/01/2022

122064 Đèn chiếu điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0010622/QRA Còn hiệu lực
20/12/2022

122065 Đèn cho phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VH006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Còn hiệu lực
20/12/2019

122066 Đèn cho phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 206/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

122067 Đèn cho phòng mổ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN 08/2022/PLYT/VH-08 Còn hiệu lực
11/08/2022

122068 Đèn Clar khám Tai Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 18/1700000/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
27/06/2019

122069 Đèn cồn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1653/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
14/07/2019

122070 Đèn cồn thủy tinh 100ml TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 24.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
22/02/2021