STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122121 ĐầuTips 2,000-10,000ul TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

122122 ĐầuTips 500-5,000 ul TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

122123 ĐầuTips vàng 5-200 ulCái), thùng 10 gói TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

122124 ĐầuTips.2-20 ul TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

122125 Đẩy chỏm (Headpusher top) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1653/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Còn hiệu lực
13/11/2020

122126 Đáy hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2682A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

122127 Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật Không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/2, kích thước ngoài 285 x 280 x 100mm, kích thước trong 262 x 262x 84mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023

122128 Đầu bọc cây quét máy quét dấu hàm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM 040424/INVISALIGN-KQPL Còn hiệu lực
16/04/2024

122129 Đầu cắm nhanh khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191597 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG Còn hiệu lực
03/03/2020

122130 Đầu chốt cho đinh đóng nội tủy đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022