STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122131 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

122132 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

122133 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi chống xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

122134 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi chống xoay có chốt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

122135 Đầu côn có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4052021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần y tế Việt Phát Còn hiệu lực
07/09/2021

122136 Đầu dò máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 11/VL Còn hiệu lực
13/03/2023

122137 Đầu hút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 154/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Bệnh Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng Còn hiệu lực
10/06/2020

122138 Đầu nối an toàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1734/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
17/08/2019

122139 Đầu ống hút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VD005d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Còn hiệu lực
01/07/2019

122140 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH 20221912 -DM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2023