STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122171 Đèn Mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2242/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT Y Còn hiệu lực
22/10/2021

122172 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-13/210000016/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
21/12/2021

122173 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018251/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
27/12/2021

122174 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 110222/LVC Còn hiệu lực
06/04/2022

122175 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2048/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

122176 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 340/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2022

122177 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 1504/2022/QDMED Còn hiệu lực
13/05/2022

122178 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 01/ PLVM Còn hiệu lực
20/05/2022

122179 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 12-HM/SUXIN Còn hiệu lực
10/06/2022

122180 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHẬT MINH 0604/PLTBYT-OL Còn hiệu lực
28/06/2022