STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122271 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 116-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2023

122272 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 126-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

122273 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 30-PL-AL Còn hiệu lực
13/07/2023

122274 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 46/180000012/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2023

122275 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA4 Còn hiệu lực
30/07/2023

122276 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 19-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2023

122277 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 17082023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2023

122278 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 128-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

122279 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2023009/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
24/08/2023

122280 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20230913/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
14/09/2023