STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122351 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI GT/02/2023 Còn hiệu lực
07/11/2023

122352 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 01/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
09/11/2023

122353 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 08/2019/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

122354 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN 01122023/TA-PL Còn hiệu lực
01/12/2023

122355 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 2123/GVN/PL Còn hiệu lực
28/12/2023

122356 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TNTECH 03/TNTECH-2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2023

122357 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 17/23/PL-VT Còn hiệu lực
20/12/2023

122358 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 33/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
05/01/2024

122359 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 26/BPL-OST Còn hiệu lực
17/01/2024

122360 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 2422/GVN/PL Còn hiệu lực
06/03/2024