STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122361 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1357/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Còn hiệu lực
02/12/2021

122362 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM SCM-05/KQPL Còn hiệu lực
29/08/2022

122363 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 79/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

122364 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 04-IBM/20230412/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/04/2023

122365 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 4-IBM/20230412/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2023

122366 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 154/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

122367 Đèn chiếu vàng da ( Thiết bị điều trị bệnh vàng da trẻ sơ sinh) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
22/11/2021

122368 Đèn chiếu vàng da (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181857 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TOPMED Còn hiệu lực
08/09/2021

122369 Đèn chiếu vàng da (Thiết bị điều trị bệnh vàng da trẻ sơ sinh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231202/MP-BPL Còn hiệu lực
12/12/2023

122370 Đèn chiếu vàng da (đèn điều trị vàng da) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2012/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Phát Triển Việt Pháp Còn hiệu lực
14/05/2020