STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122411 Đèn mổ kèm 1 cánh tay nối dài TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 427-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Đã thu hồi
15/01/2021

122412 Đèn mổ kèm 1 cánh tay nối dài TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 081-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021

122413 Đèn mổ kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2186/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
12/10/2021

122414 Đèn mổ khoa sản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 67/2020/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

122415 Đèn mổ LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 08/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
05/06/2019

122416 Đèn mổ LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191216 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM Còn hiệu lực
04/12/2019

122417 Đèn mổ Led TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020370/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY TƯỜNG Còn hiệu lực
01/11/2021

122418 Đèn mổ Maquet PowerLED II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 0222/GVN/PL Còn hiệu lực
16/10/2023

122419 Đèn mổ NEXUS TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0111/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
04/11/2019

122420 Đèn mổ Operating Lights và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A.S.T MEDI ASTMEDI/PL-A/MAR-OL Còn hiệu lực
28/06/2022