STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122421 Đèn khám nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 904/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
04/08/2020

122422 Đèn khám nha khoa A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230703/SD/BPL Còn hiệu lực
07/07/2023

122423 Đèn khám phẫu thuật các loại và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 395/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

122424 Đèn khám tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TPMED 03-TPMED/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/10/2023

122425 Đèn khám tai mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
15/07/2019

122426 đèn khám tai mũi họng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 08_1 CL PL-TTDV Công ty TNHH trang thiết bị y tế-khoa học kĩ thuật việt tân Còn hiệu lực
05/01/2020

122427 Đèn khám tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2314A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
10/01/2022

122428 Đèn khám tai mũi họng, đèn khám mắt gián tiếp,Kính núp phẫu thuật,bộ đặt nội khí quản có ánh sáng lạnh các loại,búa phản xạ, âm thoa, phế dung kế TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 08_1CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Còn hiệu lực
26/02/2021

122429 Đèn khám tai và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021585/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
19/11/2021

122430 Đèn khám tai và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019127/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Còn hiệu lực
01/11/2019