STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122451 Đèn soi đáy mắt gián tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 82/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
13/09/2019

122452 Đèn soi đáy mắt gián tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020092/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

122453 Đèn soi đáy mắt gián tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-002-Neitz Còn hiệu lực
01/08/2022

122454 Đèn soi đáy mắt gián tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-003-Neitz Còn hiệu lực
23/09/2022

122455 Đèn soi đáy mắt gián tiếp kèm theo phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 05UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

122456 Đèn soi đáy mắt Led TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
15/07/2019

122457 Đèn soi đáy mắt trực tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 45/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
30/06/2019

122458 Đèn soi đáy mắt trực tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 84/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
13/09/2019

122459 Đèn soi đáy mắt trực tiếp, Đèn soi đáy mắt gián tiếp, Đèn soi bóng đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 110/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

122460 Đèn soi đáy mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
15/07/2019