STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122471 Đèn mổ treo trần 2 nhánh ánh sáng LED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN 03/2023-PLTTBYT-LA Còn hiệu lực
29/05/2023

122472 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

122473 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

122474 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED có Camera và Monitor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

122475 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED có Camera và Monitor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

122476 Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191105 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Còn hiệu lực
24/10/2019

122477 Đèn mổ treo trần hai nhánh có camera TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181381 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÙY ANH Còn hiệu lực
23/11/2020

122478 Đèn mổ treo trần hai nhánh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 74/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Còn hiệu lực
07/10/2019

122479 Đèn mổ treo trần kèm camera TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1071/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Long Còn hiệu lực
14/10/2020

122480 Đèn mổ treo trần kết hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 124/PL-VQ Còn hiệu lực
13/10/2022