STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1871 Băng dính kẽm oxit thạch cao. TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

1872 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/05.09/1-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ KIM THỊNH Còn hiệu lực
24/06/2019

1873 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

1874 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 658/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
10/05/2021

1875 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 131/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
09/09/2021

1876 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81921CN/190000014 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
22/12/2021

1877 Băng dính lụa các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

1878 Băng dính lụa dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 051018MP/170000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và Hoá Chất Thiên Long Còn hiệu lực
30/06/2019

1879 Băng dính lụa y tế và băng dính cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 05/20000085/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
11/03/2023

1880 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG 1609/22/TC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022