STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2031 Băng ép cầm máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2269PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
10/03/2020

2032 Băng ép cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 12/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
01/08/2022

2033 Băng ép cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 17/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

2034 Băng ép cầm máu mạch đùi và mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018366 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
17/07/2019

2035 Băng ép cầm máu mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 17621/210000003/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế TP.HCM Còn hiệu lực
16/11/2021

2036 Băng ép cầm máu mạch đùi và mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018158 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
21/12/2019

2037 Băng ép mạch quay TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2944 Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
10/12/2019

2038 Băng ép mạch đùi và mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0593PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
16/03/2021

2039 Băng ép Polyfilm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM 04PL-BT/200000033/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
14/12/2021

2040 Băng ép sức căng ngắn Elko-Rosidal® K TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020