STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2191 Băng gạc siêu thấm hút dịch tiết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 900/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/09/2021

2192 Băng gạc siêu thấm hút dịch tiết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 990/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/10/2021

2193 Băng gạc silicone mềm hỗ trợ lành vết thương nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 431/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

2194 Băng gạc sợi bạc, tạo gel, thấm hút TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 09-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
25/07/2022

2195 Băng gạc sợi, tạo gel, thấm hút TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
22/07/2022

2196 Băng gạc thấm hút dịch tiết và giảm tải lực tỳ đè TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 432/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

2197 băng gạc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tê Tam Châu Còn hiệu lực
18/06/2019

2198 Băng gạc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2022/210000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

2199 Băng gạc tiệt trùng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 42/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
05/12/2022

2200 Băng gạc tiệt trùng Amethyst TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 915/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/06/2020