STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2281 Băng dính có gạc vô khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 060324-1/VB-LVC Còn hiệu lực
07/03/2024

2282 Băng dính có gạc vô khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 060324-2/VB-LVC Còn hiệu lực
07/03/2024

2283 Băng dính có gạc vô khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 060324-2/VB-LVC Đã thu hồi
07/03/2024

2284 Băng dính có gạc vô trùng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 239-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019

2285 Băng dính có gạc vô trùng Neodressing/ Băng dính có gạc vô trùng có rãnh xẻ Neodressing IV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 125-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/10/2019

2286 Băng dính có gạc vô trùng trong suốt không thấm nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1809/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
18/09/2019

2287 Băng dính co giãn các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 20/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
06/01/2021

2288 Băng dính co giãn các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2289 Băng dính cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018222 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
12/06/2019

2290 Băng dính cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018463 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế Đại Việt Còn hiệu lực
12/06/2019