STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2311 Băng dính giấy các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2312 Băng dính giấy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED 230000061/PCBA-ĐNa Còn hiệu lực
26/01/2024

2313 Băng dính Hydrocolloid TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012022/HN-FARB Còn hiệu lực
17/01/2022

2314 Băng dính Hydrocolloid TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT GIA HÂN 170624-GH-FZ-BH Còn hiệu lực
17/06/2024

2315 Băng dính kẽm oxit thạch cao. TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2316 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/05.09/1-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ KIM THỊNH Còn hiệu lực
24/06/2019

2317 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

2318 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 658/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
10/05/2021

2319 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 131/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
09/09/2021

2320 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81921CN/190000014 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
22/12/2021