STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2321 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 754-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

2322 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 23010 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/11/2023

2323 Băng dính lụa các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2324 Băng dính lụa dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 051018MP/170000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và Hoá Chất Thiên Long Còn hiệu lực
30/06/2019

2325 Băng dính lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOMITA VIỆT NAM 03/Tomita-PL-202402 Còn hiệu lực
21/02/2024

2326 Băng dính lụa y tế các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 1501/HS-24/XNK-CT Còn hiệu lực
16/01/2024

2327 Băng dính lụa y tế và băng dính cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 05/20000085/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
11/03/2023

2328 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG 1609/22/TC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

2329 Băng dính sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190467.1 -ADJVINA/ 170000008/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2020

2330 Băng dính sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210009 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
14/01/2021