STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2331 Băng dính trong suốt bán thấm tiệt trùng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 05/2023/HCP-PL Còn hiệu lực
13/03/2023

2332 Băng dính trong suốt có gạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 928 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

2333 Băng dính trong suốt không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 927 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

2334 Băng dính vải không dệt các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2335 Băng dính vải lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

2336 Băng dính vải lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
29/09/2021

2337 Băng dính vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012022/HN-FAR Còn hiệu lực
17/01/2022

2338 Băng dính vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 01050122PL/DAVIPHA Còn hiệu lực
22/04/2024

2339 Băng dính vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT GIA HÂN 170624-GH-FZ-A Còn hiệu lực
17/06/2024

2340 băng dính vết thương cá nhân vô trùng HOUGOSTICK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 325/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Còn hiệu lực
02/07/2019