STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2461 Băng gạc cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 01/2022/PIER -TTBYT Đã thu hồi
28/11/2022

2462 Băng gạc cầm máu mũi/xoang, chất liệu PVA TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 17-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
05/04/2023

2463 Băng gạc cầm máu tai, chất liệu PVA TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 16-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
05/04/2023

2464 Băng gạc cầm máu thế hệ mới TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 02/2022/PIER -TTBYT Đã thu hồi
28/11/2022

2465 Băng gạc cầm máu thế hệ mới TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 03/2022/PIER -TTBYT Đã thu hồi
28/11/2022

2466 Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 988/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

2467 Băng gạc dạng lưới hỗ trợ lành vết thương nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 989/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

2468 Băng gạc hút nước TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 09/2024/DNM-PCBBPL Còn hiệu lực
13/06/2024

2469 Băng gạc hút nước TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 341/170000051/PCBPL-BYT Đã thu hồi
21/01/2022

2470 Băng gạc hydro vô trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 345/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021