STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
69141 Vít bán liên kết tự khoan TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 562PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Đang lưu hành
20/02/2020

69142 Vít bàn ngón các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đang lưu hành
11/09/2019

69143 Vít bắt ổ cối nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1048/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Đang lưu hành
10/03/2020

69144 Vít bắt ổ cối nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2263/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Đang lưu hành
16/11/2021

69145 Vít bơm xi măng loại rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1310/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Đang lưu hành
19/10/2021

69146 Vít các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV008c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Đang lưu hành
19/12/2019

69147 Vít các loại,nẹp các loại, đinh các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 546-1CL21/8/17 PL-TTDV Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Đang lưu hành
05/11/2021

69148 Vít các loại,nẹp các loại, đinh các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2156 PL-TTDV/170000027 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hào Nam Đang lưu hành
17/11/2021

69149 Vít các loại,nẹp các loại, đinh các loại, TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 546-1 PL-TTDV/170000027 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hào Nam Đang lưu hành
17/11/2021

69150 Vít các loại,nẹp các loại, đinh các loại, lưới titan các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2156CL17/9/18PL-TTDV/ 170000027 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Đang lưu hành
05/11/2021