STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
72551 Túi chứa dịch thải, Miếng dính dạng gel, Miếng lót với ống hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018212 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Đang lưu hành
24/08/2019

72552 Túi chứa dịch thải, Miếng dính dạng gel, Miếng lót với ống hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018142 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Đang lưu hành
26/11/2019

72553 Túi chứa dịch đa chức năng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 141-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Đang lưu hành
19/05/2021

72554 Túi chứa dinh dưỡng kèm dây truyền các loại dùng cho máy bơm nuôi ăn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 9421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Đang lưu hành
25/08/2021

72555 Túi chứa khí (Ballon) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191566 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Đang lưu hành
23/12/2019

72556 Túi chứa mẫu hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SB003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO Đang lưu hành
20/12/2019

72557 Túi chứa máu, Phụ kiện máy COMTEC TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 198/170000006/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Đang lưu hành
05/02/2020

72558 Túi chứa nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 77/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Đang lưu hành
09/06/2019

72559 Túi chứa nước tiểu có dây TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN 295/VT/PLTBYT/SYT Công ty TNHH TM DV Vũ Thuận Đang lưu hành
27/06/2019

72560 Túi chứa phân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/08.27-BHC-2/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đang lưu hành
23/06/2019