STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
73231 Van sinh thiết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-04/PLTTBYT Đang lưu hành
16/04/2022

73232 Van sinh thiết (Biopsy Valve, Valve set ) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 77.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đang lưu hành
29/05/2020

73233 Van sinh thiết ống soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00060-CBPL/D-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Đang lưu hành
01/08/2020

73234 Van tập nói TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1802/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Đang lưu hành
28/12/2020

73235 Van tập nói TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/074 Đang lưu hành
27/04/2022

73236 Van tập nói Shiley TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 300/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đang lưu hành
24/10/2019

73237 Van thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00206/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Đang lưu hành
15/08/2021

73238 Van thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0445/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Đang lưu hành
02/12/2021

73239 Van thở ra TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 25-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Đã thu hồi
25/11/2020

73240 Van thở ra TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 25-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Đang lưu hành
25/11/2020