STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77661 Máy X-quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 34-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
08/08/2021

77662 Máy X-quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 39-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
09/08/2021

77663 Máy X-quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 44-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
11/08/2021

77664 Máy X-quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 63-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
07/10/2021

77665 Máy X-Quang chẩn đoán (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181997 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
27/12/2021

77666 Máy X-quang chẩn đoán (Máy X-quang kỹ thuật số) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6712021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

77667 Máy X-quang chẩn đoán kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 101-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

77668 Máy X-quang chẩn đoán kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 35/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

77669 Máy X-Quang chuẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA 23001/AG/TBYTC Còn hiệu lực
06/03/2023

77670 Máy X-quang chụp cắt lớp vi tính (CBCT) và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 004-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
17/03/2020