STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77661 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200244 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ A2Z Còn hiệu lực
06/05/2020

77662 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 01/200000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nam Còn hiệu lực
11/05/2020

77663 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200221 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KIDS PLAZA Còn hiệu lực
12/05/2020

77664 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 267/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Còn hiệu lực
22/05/2020

77665 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 301/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IMARKET VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/05/2020

77666 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181094 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD Còn hiệu lực
01/06/2020

77667 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 90.20/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ TENLAB Còn hiệu lực
01/06/2020

77668 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181107 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
01/06/2020

77669 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 242/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
03/06/2020

77670 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 330A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN Còn hiệu lực
05/06/2020