STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77681 Máy từ trường điều trị kết hợp laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1963/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
21/12/2020

77682 Máy tưới dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 281123/TBA Còn hiệu lực
28/11/2023

77683 Máy tưới hút ổ bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-028-2022 Còn hiệu lực
13/09/2022

77684 Máy tưới hút đa chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-046-2022 Còn hiệu lực
04/10/2022

77685 Máy ủ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX004a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
12/11/2019

77686 Máy ủ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2541-5 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

77687 Máy ủ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
12/11/2019

77688 Máy ủ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-53/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

77689 Máy ủ ấm dây truyền máu – truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 029-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

77690 Máy ủ card định nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-091/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Đã thu hồi
03/09/2019