STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77741 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021669A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/04/2022

77742 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021104A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

77743 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021674/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

77744 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 05/2022/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
05/08/2022

77745 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ 04/2022/PLTTBYT-GV Còn hiệu lực
21/11/2022

77746 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM 01/2022/CBPL-ANC Còn hiệu lực
24/11/2022

77747 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM 02/2022/CBPL-ANC Còn hiệu lực
24/11/2022

77748 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

77749 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES 001/2023 Còn hiệu lực
09/02/2023

77750 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN OONEPRO VIỆT NAM 01/2023/PL- OONEPRO Còn hiệu lực
09/03/2023