STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77751 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 01/CT-BPL Còn hiệu lực
23/03/2023

77752 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHÔI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD 01/2023-HD Còn hiệu lực
04/05/2023

77753 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 03/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
25/05/2023

77754 Nhiệt kế hồng ngoại ( đo trán) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2079/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
23/12/2020

77755 Nhiệt kế hồng ngoại (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 03/ADE-BPL Còn hiệu lực
30/09/2022

77756 Nhiệt kế hồng ngoại (Infrared thermometer) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM IN NO PHA Còn hiệu lực
06/10/2021

77757 Nhiệt kế hồng ngoại (đo trán) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 600/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
12/05/2020

77758 Nhiệt kế hồng ngoại AiQURA TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 371.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
20/08/2021

77759 Nhiệt kế hồng ngoại Berrcom TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3616 PL-TTDV CÔNG TY TNHH AN KHANG MEDICAL Còn hiệu lực
17/02/2021

77760 Nhiệt kế hồng ngoại Bioland TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3414 PL-TTDV CÔNG TY TNHH AN KHANG MEDICAL Còn hiệu lực
14/09/2020