STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77751 Máy vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00421/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
10/09/2021

77752 Máy Vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00621/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
10/09/2021

77753 Máy Vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00521/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
11/09/2021

77754 Máy vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00821/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
11/11/2021

77755 Máy vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ 800421/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Đã thu hồi
10/09/2021

77756 Máy Vật lý trị liệu đa năng Goldlife TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00119 Viện Điện tử Còn hiệu lực
04/11/2019

77757 Máy vật lý trị liệu đa năng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2216/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
25/10/2021

77758 Máy vệ sinh phụ khoa bằng tia hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HM003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Còn hiệu lực
20/12/2019

77759 Máy vệ sinh răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4097-5 PL-TTDV Còn hiệu lực
28/01/2022

77760 Máy vệ sinh răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4097-5 PL-TTDV Còn hiệu lực
28/01/2022