STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77791 Máy vỗ rung nồng ngực và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ANH DŨNG 01/KQPL-AD/2022 Còn hiệu lực
24/03/2022

77792 Máy vùi lạnh mẫu cho cắt lạnh (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181165 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ ViNH HƯNG Còn hiệu lực
30/07/2020

77793 Máy vùi mô tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 321/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

77794 Máy vùi mô/đúc mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42721CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
02/08/2021

77795 Máy vùi đúc bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA PL-Slee/NHA-0110 Còn hiệu lực
02/10/2023

77796 Máy vùi đúc mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1502/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
06/10/2021

77797 Máy X - quang chụp nhũ ảnh (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018701 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
17/10/2019

77798 Máy X - Quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

77799 Máy X - Quang di động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181000 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Còn hiệu lực
04/04/2020

77800 Máy X - quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0220 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/03/2020