STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77841 Ống soi xoang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0820 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
11/09/2020

77842 Ống soi đại tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-011-2022 Đã thu hồi
26/07/2022

77843 Ống soi đại tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-018-2022 Còn hiệu lực
09/08/2022

77844 Ống soi đường rò hậu môn TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 39/062022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
26/07/2022

77845 Ống streck thủy tinh đựng mẫu máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VINCIBIO CV01/VIN Còn hiệu lực
16/01/2023

77846 Ống tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210233 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/04/2021

77847 Ống tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính HPV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210230 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/04/2021

77848 Ống tai nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1867/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BOSSCOM Còn hiệu lực
30/12/2020

77849 Ống tạo áp lực có van TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

77850 Ống thạch anh trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH C.P.V 003/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022