STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77841 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TV002/170000073/ PCBPL-BYT CTY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

77842 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TV001/170000073/ PCBPL-BYT CTY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

77843 MÁY X-QUANG TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0505/2712/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

77844 Máy X-quang TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 392/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
14/11/2019

77845 Máy X-quang TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 392/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
14/11/2019

77846 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200234 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
03/06/2020

77847 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 22/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
25/09/2020

77848 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275d/2020/CV-VQ Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
22/01/2021

77849 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 65 /170000035/PCBPL-BYT Công ty liên doanh y học Việt – Hàn Còn hiệu lực
03/02/2021

77850 Máy X-quang TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4024-5 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
11/11/2021